Loading...

Общи условия

Сайтът се публикува от “СОФИЯ ФРАНС АУТО“ АД, с адрес – гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 459

1. Права на интелектуална собственост

„София Франс Ауто“ АД предупреждава ползвателите на този сайт, че повечето от елементите в него:

a) са закриляни обекти от законодателството, третиращо авторското право: това могат да бъдат включително фотографии, статии, рисунки, анимационни поредици,… ;
b) и/или са защитени от законодателството, третиращо изображенията и моделите: моделите на автомобилите, които фигурират в сайта;
 като те ще бъдат считани за нарушения според законодателството, закрилящо интелектуалната собственост.

2. Политики за поверителност съгласно Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR)

Политики за поверителност 

3. Хипервръзки

За инсталирането на хипервръзка към сайта www.sfa-retail.bg необходимо предварително и писмено упълномощаване от страна на София Франс Ауто.
Във всеки случай, София Франс Ауто не може по никакъв начин да бъде държан отговорен за съдържанието, както и за продуктите или услугите, предлагани в сайтовете, с които сайта www.sale.citroen.bg би се оказал свързан с хипервръзка или с някакъв друг вид връзка.

4. Приложимо право и компетентни правораздавателни органи

Интернет сайтът www.sfa-retail.bg и настоящите общи условия са подчинени на българското право, освен при противоречие с международни правни норми или последващи законодателни промени.
Общите условия са съставени на български език.
Всяко оспорване относно тълкуването или изпълнението на съдържанието на сайта е от изключителната юрисдикция на компетентните български съдилища, освен в случай на колизия с императивни правни норми.

5. Ограничаване на отговорността

Вие използвате сайта wwwsfa-retail.bg изцяло и единствено на Ваша отговорност. София Франс Ауто и членовете на неговата търговска мрежа не могат да бъдат държани отговорни за причинени преки или косвени вреди, а именно материални щети, загуба на данни или на програми, финансови щети, в резултат от използването на сайта или на сайтове, свързани с него.

6. Актуализация

„София Франс Ауто“ АД си запазва правото да променя и актуализира без предупреждение настоящите Общи условия и всички елементи, продукти или услуги, представени в сайта. При всяко посещение на сайта, интернет потребителите трябва да се запознават с настоящите условия.

7. Бисквитки (Cookies)

Сайтът използва система от кукита. В тази връзка, ние информираме интернет потребителя, че при посещенията му в сайта, автоматично могат да бъдат инсталирани кукита в неговия интернет браузър.

Ние изпращаме едно или повече кукита (или бисквитки), които представляват файлове с малък размер, съдържащи кратък текст, до Вашия компютър и или до друг уред, за да идентифицираме Вашия браузър по уникален начин.
Кукитата записват как използвате интернет сайта: колко време стоите в сайта, кога напускате сайта и кои страници разглеждате. Благодарение на тези данни ние можем да определим кои са най-важните елементи за подобряване на сайта. Тоест, ние използваме кукитата с цел да подобрим качеството на нашите услуги.
Кукитата в никакъв случай не съдържат поименна информация.
Потребителите на Сайта могат да дезактивират изпращането на кукита като променят параметрите в техния интернет браузър.